Logo

top4.jpg

slogan

Vzdělávací programy
    a kurzy

Hledání

Breadcrumbs

Kurzy na zakázku v oblasti Soft Skills

VÝBĚR Z TÉMAT KURZŮ NA ZAKÁZKU V OBLASTI SOFT SKILLS :

MANAGEMENT

 • Řídící styly a jejich efektivnost
 • Řízení podle cílů
 • Vedení týmu
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Vedení hodnotícího pohovoru
 • Motivace k cíli a výkonu
 • Pravidla efektivního delegování
 • Vedení porad
 • Koučink
 • Nábor a výběr pracovníků
 • Přijímací pohovory a jejich vyhodnocení
 • Adaptační proces nově přijatých pracovníků
 • Právní aspekty snižování stavu pracovníků
 • Firemní kultura při snižování stavu pracovníků
 • Komunikační dovednosti
 • Řešení konfliktů
 • Manažerské vyjednávání
 • Prevence stresu
 • Image a reprezentativní role manažera
 • Strategie osobního rozvoje

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

 • Co je to projektový management a definice projektu
 • Cíle projektu
 • Organizace a řízení projektu, nástroje a postupy
 • Rizika projektu• Ekonomika projektu, cena zdrojů
 • Lidské zdroje v projektovém řízení

FINANČNÍ MANAGEMENT

 • Controlling a finanční analýza
 • Finance pro nefinanční manažery
 • Účetní výkazy a jejich interpretace
 • Řízení v prostředí změn

MARKETING

 
 • Filosofie a organizace marketingu
 • Marketingová orientace firmy
 • Firemní kultura a marketing
 • Marketingová strategie
 • Taktika v marketingu
 

TRÉNINK LEKTORŮ A ŠKOLITELŮ

 • Osobnost lektora
 • Příprava školení
 • Minimalizace trémy – techniky
 • Produktivní aplikace didaktiky a pedagogiky
 • Rétorika
 • Vytvoření pozitivního vztahu přednášející – účastník
 • Vedení tréninkových modulů
 • Využití technických výukových prostředků
 

ASISTENTKY, RECEPČNÍ

 • Osobní image a reprezentativní role asistentky
 • Telefonický kontakt
 • Komunikační dovednosti
 • Řešení konfliktních situací
 • Využití asertivního jednání
 • Organizace práce a plánování času – Time management
 • Strategie osobního rozvoje
 • Pravidla společenského chování
 • Zvyšování odolnosti proti stresu
 • Úprava zevnějšku
 • Písemná komunikace - norma ČSN 01 6910 pro úpravu písemností v aktuálním znění z dubna 2007
 • Pravidla českého pravopisu
 

OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

 • Osobnost, image a role prodejce
 • Rozvoj osobnosti - identifikace silných a slabých stránek
 • Domluvení schůzky po telefonu
 • Příprava na obchodní jednání
 • Vedení obchodního jednání
 • Techniky vyjednávání
 • Jednání s různými typy zákazníků
 • Péče o klíčové zákazníky
 • Řešení konfliktních situací
 • Zvyšování odolnosti vůči stresu
 • Vlastní motivace k výkonu
 • Veřejné obchodní prezentace
 • Týmová spolupráce v prodejních týmech
 
 
 

KURZY PRO NÁKUPNÍ ODDĚLENÍ

 • Nákupní marketing
 • Příprava nákupního jednání
 • Průběh nákupního jednání
 • Vyjednávání s dodavateli
 • Analýza jednání
 • Psychická odolnost
 • Využití asertivního jednání
 

ŠKOLENÍ SERVISNÍCH PRACOVNÍKŮ

 • Firemní kultura
 • Komunikační dovednosti
 • Vytváření dlouhodobého vztahu se zákazníkem
 • Řešení konfliktních situací
 • Vytváření dlouhodobého vztahu se zákazníkem
 • Využití asertivního jednání
 

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ CALL CENTER

 • Příprava na telefonický hovor
 • Specifika telefonického kontaktu
 • Zjišťování zákazníkových potřeb
 • Efektivní prezentace nabídky
 • Argumentace
 • Získání zákazníkova rozhodnutí
 • Neverbální komunikace, práce s hlasem
 • Řešení různých konfliktních situací
 • Využití asertivního jednání
 • Jak domluvit schůzku

ROZVOJ OSOBNOSTI

 • Identifikace silných a slabých stránek – osobnostní testy
 • Osobní image, úprava zevnějšku, vizážistika
 • Pravidla společenského chování
 • Komunikační dovednosti
 • Asertivní jednání
 • Prezentační dovednosti
 • Duševní hygiena

ROZVOJ TÝMŮ

 • Interní týmová komunikace
 • Týmová spolupráce
 • Indoorové a outdoorové programy