Logo

top4.jpg

slogan

Vzdělávací programy
    a kurzy

Hledání

Breadcrumbs

Outdoorové programy

Připravíme pro Vás nezapomenutelné zážitky pod vedením kvalifikovaných
a profesionálních instruktorů, jejichž cílem může být:

 • budování a stavbu nových týmů
 • posílení týmové spolupráce ve stávajících týmech
 • rozvoj komunikace, prolomení bariér
 • pochopení týmových rolí a jejich využití (vedení a řízení lidí, vůdčí schopnosti, poznání interpersonálních vazeb, plánování )
 • nalezení slabých stránek týmu a rozvoj silných stránek
 • posun týmových a individuálních hranic a limitů, rozvoj přizpůsobivosti týmu
 • posílení důvěry, sebedůvěry, odpovědnosti, spoluzodpovědnosti, vzájemného poznání
 • stmelení týmu, zvýšení pocitu sounáležitosti
 • řešení konfliktů a problémů, zlepšení mezilidských vztahů
 • překonání strachu z neznámých situací, adaptabilita na zátěžové situace, krizové situace, zvládání zátěže a změn
 • osobnostní růst, poznání sebe sama
 • relaxaci, aktivní odpočinek, rozvoj kreativity a tvořivosti
Vyberte si z mnoha variant osvědčených programů nebo Vám sestavíme
prožitkové aktivity přesně podle Vašich představ na klíč.